Časté dotazy

Jak dlouho se ortodoncií zabýváme?

Naše nestátní zdravotní zařízení provozuje MUDr. Inessa Dospíšilová od června 2005. Zabývá se léčbou jak dětských tak dospělých pacientů. Při léčbě spolupracujeme se specialisty v oborech – parodontologie, implantologie, čelistní chirurgie a logopedie. Týmová spolupráce důležitá pro vytvoření optimálního léčebného plánu pro pacienta.

Jaký je přínos ortodontické léčby? Proč vlastně rovnat zuby?

Důvody mohou být buď čistě estetické a osobní jako:

• atraktivnější úsměv zlepšení celkové estetiky tváře

• zlepšení sebevědomí

• může pozitivně ovlivnit psychický vývoj dítěte a adolescentů

• lepší vzhled i funkce zubů

• pozitivní sociální efekt

Důvody mohou být indikované i z medicínského hlediska:

• snadnější ústní hygiena

• lepší rozložení žvýkacích sil na zuby a tím jejicjh menší opotřebení

• vytvoření podmínek pro ošetření v ostatních oborech zubního lékařství např. zhotovení korunek a můstků

• úpravou postavení zubů dochází k lepší výslovnosti

V jakém věku zahájit léčbu?

Ortodontická léčba není omezená věkem. Rovnátky lze léčit zuby v každém věku. Věk našich pacientů je od 3 do 80 let. Jsou známé dokonce i případy starších pacientů léčených rovnátky. U dětí je třeba rozhodnout, kdy léčbu zahájit, aby byla co nejefektivnější.

Některé vady je potřeba u dětí předléčit snímacími rovnátky, zejména závažnější vady skusu, a až potom léčit fixními aparáty.

Moderní ortodoncie dospělých jednoznačně preferuje intenzivní, časově omezenou léčbu fixními rovnátky. Lze jimi dosáhnout lepších a dlouhodobějších výsledků za výrazně kratší dobu.

Snímací nebo fixní aparáty?

V současnosti se ve všech vyspělých zemích používají k úpravě postavení zubů a vad skusu fixní ortodontické aparáty. Technika léčby fixními aparáty byla vyvinuta v USA a Skandinávii před více než šedesáti lety a jsou s ní bohaté zkušenosti. Pouze fixní rovnátka totiž umožňují zcela kontrolovaný pohyb se zuby ve všech směrech a tím umožńují vyrovnání jednotlivých zubů.

Snímací aparáty toto neumožňují. Používají se zejména po fixních rovnátkách k udržení výsledku léčby nebo k rovnání zubů pouze u velmi malých dětí k předléčení vady před fixními aparáty. Jedná se nejčastěji o deskové aparáty s různými typy šroubů. U složitějších vad skusu používáme složitější funkční aparáty na obě čelisti.

Výjimkou jsou průhledné dlahy u dospělých pacientů. Jedná se o sérii zcela průhledných snímacích rovnátek, které se používají i v léčbě dospělých pacientů. Staly se v posledních letech obrovským hitem ve vyspělých zemích a systémů, které pomocí těchto dlah pracují je mnoho. Tato velmi komfortní a téměř neviditelná léčba je ale vhodná jen pro léčbu menšího množství pacientů u méně závažných vad. Je ovšem závislá na spolupráci a disciplíně pacienta.

Co je fixní aparát?

Fixní aparát se skládá ze zámků a kroužků nalepených na zubech. Zámky jsou vlastně nosiče drátů, které se do nich vkládají a během léčby se vyměňují. Tím postupně tvarují zubní oblouk a rovnají zuby. V naší ordinaci používáme pouze nejkvalitnější materiály většinou amerických a švýcarských výrobců. Obvykle se používají zámky kovové (ocelové nebo titanové). Pacientům, kteří požadují větší estetiku, nasazujeme průhledné zámky. Máme k dispozici zámky keramické či safírové.

Mnohým pacientům vadí jakékoliv viditelné zámky. Pro tyto případy využíváme tzv.lingvální techniku tedy rovnátka nalepená na vnitřní straně zubů z jazykové strany. Taková rovnátka zůstávají pro okolí zcela utajena. Používáme dva typy lingválních zámků tzv. 2D a 3D zámky.

2D lingvální zámky jsou aplikovatelné pouze pro omezené velmi specifické případy vad.

3D se dají léčit téměř všechny typy vad. Nevýhodou je ovšem jejich velmi vysoká cena, protože jsou zhotoveny ze zlata a individuálně „na míru“ pro každého pacienta s využitím digitální technologie. V naší ordinaci používáme 3D zámky firmy 3M – Incognito.

Většinou je potřeba nasadit fixní aparáty na horní i dolní čelist. Jen v malém počtu případů lze provést léčbu jen v jedné čelisti. Rovnátka na horních i dolních zubech jsou nutná pro dosažení správného kontaktu zubů po léčbě. Pokud se vyrovnají zuby jen v jedné čelisti a zuby na sebe správně nedokusují, je velmi obtížné udržet po sejmutí rovnátek zuby vyrovnané. Nedokonalý skus může také zuby poškozovat.

Z čeho se skládají fixní aparáty?

Mezi základní součásti fixních aparátů patří zámky – na předních zubech a kroužky – na zadních zubech. Někdy se i na zadní zuby lepí zámky.

Do zámků je vložen drát, který vyrovnává zuby a je k nim přichycen ligaturami- tenkými drátky kovovými nebo gumičkami které mohou být barevné nebo bezbarvé. Ligatury ale svým velkým třením zpomalují pohyb zubů. Proto existují též tzv. samoligovací zámky (viz.dále), které ligatury nepotřebují. Výhodou je, že léčba je někdy rychlejší.

Můžu mít „neviditelná“ rovnátka?

Rovnátka jsou alespoň částečně viditelná vždy. Cenově nejpřijatelnější jsou kovové zámky. Ty jsou ale bohužel pro mnohé pacienty nepřijatelné z estetických důvodů. Požaduje-li pacient průhledné zámky, máme k dispozici zámky keramické či safírové. Mnoho pacientů chce mít rovné zuby, ale vadí jim jakékoliv viditelné zámky. Pro tyto případy využíváme tzv. lingvální techniku ortodoncie, t.j.rovnátka nalepená na vnitřní straně zubů. Taková rovnátka zůstávají pro okolí při vnějším pohledu zcela utajena. Téměř neviditelná je léčba pomocí dlah-folií Invisalign. Je ale vhodná jen pro léčbu menších vad.

Jak dlouho ortodontická léčba trvá?

Délka léčby je závislá na obtížnosti vady. Obvykle trvá léčba fixními aparáty u dospívajících kolem 1-2 let, u dospělých 1,5-2roky. U velmi malých vad trvá léčba jen několik měsíců.

Pro optimální průběh léčby je nezbytné docházet pravidelně na kontroly a používat přídavná zařízení k aparátům dle pokynů lékaře.

Pokud chce pacient léčbu zkrátit, doporučujeme léčbu samoligovacími zámky. U těchto zámků se drátěný oblouk k zámkům nepřivazuje, ale vkládá se do nich, vzniká tím menší tření a u některých vad tím lze výrazně urychlit léčbu. Samoligovací zámky používáme taktéž kovové či keramické- průhledné.

Jak léčba probíhá?

Léčbu zahajujeme vstupní konzultací. Pacient (případně zákonný zástupce) je seznámen s možnostmi a podmínkami ortodontické léčby. Lékař předběžně odhadne způsob léčby. Pokud má pacient i nadále zájem, provede se vstupní vyšetření. V této návštěvě provedeme potřebnou diagnostiku a měření na chrupu i obličeji. Zhotovíme otisky chrupu, rentgeny a fotografie chrupu i obličeje. Na základě všech těchto vyšetření lékař provede potřebné analýzy a stanoví konkrétní léčebný plán a finanční rozpočet. Další návštěva je pak konzultace léčebného plánu. S pacientem je důkladně prodiskutován léčebný plán. Někdy se stává, že je několik možností, jak vadu léčit. V takovém případě si pacient z několika nabízených variant sám vybírá. Stanovení léčebného plánu není nijak závazné. U většiny vad můžeme léčbu o měsíce či roky odložit. Pokud pacient s předloženým léčebným plánem souhlasí, tak při následující návštěvě nalepíme případně nasadíme aparáty a dále pokračujeme dle léčebného plánu.

Po úplném vyrovnání zubů, které trvá obvykle 12-24 měsíců, je fixní aparát co nejdříve sejmut. Pak následuje období retence, které je velmi důležité pro udržení zubů ve vyrovnaném postavení. Zuby mají po vyrovnání velkou snahu vrátit se do původního pokřiveného stavu. Proti tomu bojujeme několika způsoby. Nejvýznamnější je nalepení fixního retaineru, tj. drátku na vnitřní ploše zubů. Současně jsou každému pacientovi zhotoveny snímací aparáty, které hrají nezastupitelnou roli ve stabilizaci výsledku léčby. Snímací aparáty je nutno nosit přesně dle pokynů lékaře, jinak je pacient (rodič) sám odpovědný za recidivu, tj. že se zuby neadaptují na novou pozici a dojde k jejich opětovnému pokřivení. Taková situace je nepříjemná pro pacienta i lékaře a často se dá napravit pouze opětovným nalepením fixních aparátů.

Kolik bude léčba stát?

V současnosti (konec roku 2013) hradí zdravotní pojišťovny část ortodontické léčby dětem i dospělým pacientům. Výše příspěvku na ortodontický materiál se mění. Je nutné se individuálně informovat u své zdravotní pojišťovny. Některé pojišťovny mají vyšší příspěvky. Ortodontická léčba je všude ve světě finančně náročná. Je to dáno velmi drahými a složitými součástmi aparátu, náročností práce vysoce kvalifikovaného personálu i nutností mít trvale k dispozici široké spektrum pomůcek. Léčebné úkony při terapii fixními aparáty trvají jistý čas a téměř nikdy není celá léčba dokončena za méně než 12-15 návštěv.

Cena je různá dle množství a typu použitého materiálu. U malých vad léčených několika nalepenými zámky je cena v řádu několika tisíc. Na druhou stranu u komplexní léčby s keramickými či dokonce lingválními zámky se jedná o desetitisíce.

Budou mě rovnátka bolet?

Lepení zámků nebolí. Někteří pacienti cítí větší tlak při nasazení kroužků, záleží to na stěsnání zubů v oblouku. Po nasazení rovnátek je asi 3-5 dnů možné cítit mírnou bolestivost při kousání. Tváře a jazyk si na rovnátka zvykají delší dobu, většinou 1-2 týdny. Do té doby je při potížích doporučeno používat tzv. pacientský vosk, který se přimáčkne na aparát v místě, kde dochází ke dráždění tváře. Pacienti jej obdrží od lékaře při nasazení aparátů.

Je třeba se o rovnátka nějak zvláště starat?

Velice důležité je dodržování ústní hygieny. Je třeba si uvědomit, že fixní aparát svou členitostí představuje zvýšené riziko pro ústní dutinu k zachytávání zbytků jídla a nečistot. Zubní hygiena pacienta s ortodontickým aparátem tedy musí být na ještě vyšší úrovni než je běžné a je velmi důležitá. Každý pacient dostane instrukce k hygieně od personálu při nasazení rovnátek a doporučuje se také docházet pravidelně za dentální hygienistkou, kterou máme na našem pracovišti k dispozici.

Vadí rovnátka při hraní na hudební nástroje? Při sportu? Při komunikaci?

Obecně ne. Do 14 dnů vymizí veškeré problémy. Běžně se rovnátky léčí herci, zpěváci nebo jiné veřejně činné osoby bez omezení jejich profesní činnosti. Pokud je to možné nasazujeme u těchto osob prioritně rovnátka na vnitřní straně zubů (lingvální ortodoncie). U některých druhů kontaktních sportů doporučujeme nasazení speciálních chráničů.

Mám navštěvovat zubního lékaře i když jsem v péči ortodontisty?

Samozřejmě ano! Je potřeba chodit každých 6 měsíců na preventivní prohlídky, sanaci a odstranění zubního kamene a pigmentů k praktickému zubnímu lékaři. Ortodontisté nebývají na tyto úkony vybaveni. U pacientů s tzv.parodontózou doporučujeme každé 3 měsíce navštěvovat dentální hygienu, a parodontologa, pokud jsou u něj v léčbě.

Je nutné kvůli rovnátkům trhat zuby?

K extrakcím (trhání) zubů saháme pouze v nejnutnějších případech. U některých pacientů bohužel není možné dosáhnout hezkého a stabilního výsledku bez trhání zubů. Obvykle se jedná o čtyřky či pětky (třenové zuby). Tyto extrakce v naší praxi neprovádíme. Pacient od nás dostane doporučení a je odeslán ke svému zubnímu lékaři. Přednostně se extrahují zuby s velkými výplněmi, kazy či jinak poškozené zuby.

Trhání zubů je možné se v některých případech vyhnout pomocí zábrusů skloviny (stripping). Při tomto zákroku se nepatrně (o cca 0,25mm) zuby zúží a následně se precizně vyleští. Zvýšená kazivost nehrozí! Výjimečně může být zaznamenána zvýšená citlivost zubů, která ale časem vymizí. Zábrusy zubů ale nelze použít u všech pacientů. Který ze zmíněných způsobů léčby je pro Vás vhodný, Vám po důkladné analýze sdělí lékař.